RYBARIUM
.: MENU :.
 Strona główna
 Nowości
 Linki
 Ankieta
 Twórcy

.: ZAŁOŻENIE :.
 Wybór akwarium
 Ustawienie akwarium
 Urządzenie akwa
 Akwarium ogólne

.: SPRZĘT :.
 Wstęp
 Grzałki
 Filtry
 Oświetlenie
 Pomocnicze

.: GLONY :.
 Wstęp
 Profilaktyka
 Rodzaje glonów

.: WODA :.
 Wstęp
 Twardość
 Odczyn
 Tlen
 Azotyny, azotany

.: INNE :.
 Katalog ryb
 Choroby
 Dekoracje


Dekoracja i urządzenie

     Zanim przystąpimy do urządzania naszego własnego kawałka wodnego świata, warto wiedzieć, że dekorując akwarium nie musimy postępować wedle ściśle określonych reguł. Możemy puścić wodze fantazji i upiększyć zbiornik zgodnie z osobistymi gustami.

     Nie wolno nam tylko zapomnieć o podstawowej funkcji akwarium, czyli o zapewnieniu trzymanym w nim istotom odpowiednich warunków do życia. Oznacza to, że ryby wymagające skalnych kryjówek powinny znaleźć schronienie wśród kamieni, a ryby lubiące kryć się w gąszczu roślin muszą znaleźć sobie podwodny las.

     Najczęściej stosowanymi materiałami dekoracyjnymi, prócz kamieni, są korzenie wydobyte z torfu lub pokładów węgla brunatnego. W zasadzie do akwarium nadają się wszystkie kamienie, które nie zwiększają twardości wody, a więc granit, bazalt, łupki bitumiczne, piaskowiec, kawałki lawy itd. W szczególnych wypadkach, np. do akwariów endemicznych pielęgnic z jezior afrykańskich, można użyć także skał wapiennych.

     Z kamieni można konstruować groty, jaskinie, granice rewirów i tarasów. Tarasy doskonale nadają akwarium głębię i optycznie powiększają je. Powinny być jednak asymetryczne, nie równoległe do szyb akwarium oraz wznoszące się stopniowo. Aby zapobiec przesypywaniu się podłoża między kamieniami ograniczającymi taras, należy do szyby tworzącej dno akwarium przymocować klejem silikonowym paski szkła, które następnie maskuje się kamieniami.

     Korzenie wydobyte z pokładów torfu lub węgla brunatnego, tzw. lignity, są bardzo wdzięcznym materiałem dekoracyjnym. Mogą imitować zatopione w wodzie gałęzie lub korzenie drzew. Poza tym dostarczają glonojadom i sumikom pancernym, które chętnie je ogryzają, niezbędnej celulozy. Mają jednak także pewną wadę. Są lżejsze od wody i wypływają na jej powierzchnię nawet po latach przetrzymywania pod wodą. W celu utrzymania ich przy dnie stosuje się różne zabiegi. Można je umieszczać tak, aby jeden koniec był zaklinowany między szybą boczną i paskiem wzmacniającym lub służącym jako podstawa dla szyby nakrywającej akwarium. Nie można zaklinować korzenia między szybą denną a paskiem wzmacniającym, gdyż mogłoby to spowodować pęknięcie szyby. Innym sposobem jest obciążenie jednego końca korzenia ciężkim kamieniem.

     Za pomocą nierdzewnych wkrętów korzenie można przytwierdzić do plastykowej płyty ukrytej pod podłożem akwarium. Nie polecalibyśmy jednak przyklejania korzeni do dna klejem silikonowym! Na skutek stopniowego rozkładania się korzenia woda wkrótce rozdzieli korzeń i klej, a drewno znów wypłynie na powierzchnię. Będziemy mogli się uważać za szczęściarzy, jeżeli nie pęknie przy tym lampa oświetlająca akwarium.

     W ostatnich czasach do sklepów zoologicznych trafiło drewno egzotycznych gatunków, cięższe od wody, a więc doskonale nadające się do celów akwarystycznych. Trzeba je jednak dość długo przechowywać pod wodą przed włożeniem do zbiornika, gdyż silnie ją zabarwia na brązowo.

     Rozpołowione lub całe, wyczyszczone i zaopatrzone w otwory skorupy orzecha kokosowego są idealnym miejscem do tarła dla mniejszych pielęgnic. Odpowiednio przycięte pędy bambusa mogą zaś doskonale imitować zarośla trzcinowe. Skorupy kokosów i bambus nie wymagają gotowania przed włożeniem do akwarium.

     Z pewnością istnieje jeszcze wiele innych naturalnych materiałów, które można zastosować jako dekorację w akwarium. Nie zamierzam wyliczać ich wszystkich. Niech zadziała nasza fantazja. Unikajmy jednak stosowania zbyt wielu różnych materiałów w jednym akwarium.

     Akwarium powinno się urządzać w określonym porządku. Oto on.

     1. Ogrzewanie denne. Jeżeli zdecydowaliśmy się zainstalować w nowym akwarium ogrzewanie denne, to powinniśmy to zrobić przed przystąpieniem do innych czynności. Kabel grzejny jako pierwszy musi zostać ułożony na dnie akwarium. Więcej o ogrzewaniu dennym można przeczytać w rozdziale o technice akwarystycznej.

Zobacz rysunek

     2. Pokrycie dna podłożem. Najlepsza jest 4-6-centymetrowa warstwa możliwie ciemno zabarwionego żwiru kwarcowego. Jeżeli kupiliśmy wypłukany żwir w sklepie zoologicznym, jego dodatkowe płukanie nie jest konieczne. Lekkie zmącenie wody pojawiające się po napełnieniu akwarium wodą zwykle szybko przemija. Żwir niewiadomego pochodzenia trzeba przed użyciem dokładnie wypłukać.

Zobacz rysunek

     3. Instalowanie grzałki i filtra. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi każdego przyrządu.

Zobacz rysunek

     4. Układanie materiałów dekoracyjnych. Jeżeli nie zamierzamy trzymać w zbiorniku pielęgnic, które chętnie rozkopują podłoże, to kamienie, korzenie i inne materiały możemy układać po prostu na podłożu lub lekko je w nim zakopywać. Ciężkie konstrukcje z kamieni, tworzące kryjówki dla ryb chętnie kopiących w podłożu, powinniśmy przygotować przed pokryciem dna akwarium żwirem. W celu uchronienia szyby dennej przed uszkodzeniem należy położyć na dno akwarium płytę styropianową lub plastykową siatkę.

Zobacz rysunek

     5. Napełnianie zbiornika wodą. Łatwo wówczas uszkodzić starannie ułożone podłoże, aby więc do tego nie doszło, w miejscu, na które skierujemy strumień wody, powinniśmy umieścić płaską podstawkę (szybę, spodek lub kamień). Woda wpuszczana do akwarium powinna mieć temperaturę około 25°C. Po całkowitym napełnieniu zbiornika można dokonać jeszcze niezbędnych poprawek dekoracji.

Zobacz rysunek

     6. Włączenie grzałek i filtra, zainstalowanie oświetlenia.

Zobacz rysunek

     7. Szczepienie. W nowym akwarium trzeba zaszczepić bakterie z innego, dobrze funkcjonującego zbiornika. Najlepszą metodą "szczepienia" wody w nowym akwarium jest nawiązanie kontaktu z akwarystą posiadającym akwarium o ustabilizowanej równowadze biologicznej. Z filtra takiego akwarium możemy uzyskać trochę substratu, który następnie myjemy w wodzie naszego zbiornika. Związane z tym lekkie zmącenie wody jest krótkotrwałe, za to dzięki tej czynności wprowadzimy do akwarium bakterie działające jako bardzo wydajny filtr biologiczny. Po 1-2 dniach do zbiornika będzie można wpuścić ryby.

Zobacz rysunek

     8. Sadzenie roślin. Kiedy przyrządy techniczne akwarium pracują bez zarzutu, a woda została już "zaszczepiona", możemy przystąpić do sadzenia roślin.

Zobacz rysunek

     9. Wprowadzenie ryb. Jest to ostatnia czynność.

Zobacz rysunek

.: POKARMY :.
 Wstęp
 Rureczniki
 Wazonkowce
 Dżdżownice
 Rozwielitki
 Oczliki
 Larwy komarów
 Drobne owady
 Małe rybki
 Mięso wołowe
 Wątroba wołowa
 Źółtko jajka
 Glony

.: ROŚLINY :.
 Wstęp
 Wymiana wody
 Substancje odżywcze
 Podłoże
 Urządzenie
 Sadzenie
 Dobieramy rośliny
 Przegląd roślin

.: TESTY :.
 Wstęp
 Twardość
 Odczyn
 Dwutlenek węgla
 Tlen
 Azotyny, azotany
 Fosfor
 Żelazo
 Bezpieczeństwo


copyright © 2003-2004 RYBARIUM. Wszelkie prawa zastrzeżone.